Lựa chọn loại máy tính bạn đang sử dụng (máy bạn hoặc laptop). Bấm Skip để bỏ qua giới thiệu. Bạn có thể dùng phím E , D để chọn chế độ: Arcade (1 vs computer), Versus (2 người) Phím Space để vào màn. E , D , S, F để chọn nhân vật anh hùng. Space tiếp để bắt đầu.

Player 1: phím mũi tên di chuyển  I,O,K,L tấn công
Player 2 : E,D,S,F di chuyển và G,H,B,N tấn công

Bình luận
Wordpress SEO Plugin by SEOPressor