Nhiệm vụ của bạn là sử dụng những vật phẩm tại mỗi cửa để tìm cách làm cho chú khỉ vui vẻ trở lại.
Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.

Bình luận
Wordpress SEO Plugin by SEOPressor