Được biết đến với cái tên Dynomite hay khủng long bắn trứng – 1 game rất được mọi người yêu thích! Bạn hãy giúp 2 chú khủng long bắn những trái trứng có cùng màu sắc thành 1 nhóm từ 3 trái trở lên

Game Hay

game dynomite deluxe, dynomite deluxe, choi game dynomite, choi game dynomite deluxe, dynamotite duluxe, dynomite deluxe online, game deluxe, game dynomite, games dynomite

Bình luận