Menu

Game Anh Hùng Online 2012

Fullscreen
Light Switch
0%
Chiến Nuôn Nào ^^
Bạn hãy bấm chọn New game, click continue cho hết các dòng giới thiệu đầu tiên, sau đó sẽ xuất hiện một bản đồ bao gồm các level. Bạn chọn \"Arrange\" để chọn các đơn vị quân , kéo chuột vào các hình nhân vật theo hướng dẫn. Màn mở đầu phải chơi 2 loại quân 1 tướng + 1o binh.rnBấm vào biểu tượng nháy nháy trên bản đồ. Sau đó các đơn vị quân sẽ lần lượt xuất hiện, bạn chỉ có thể có 1 tướng, còn nếu lính chết máy sẽ tự động bổ sungrnDi chuyển và tiêu diệt bằng cách click 2 lần vào từng đơn vị quân bạn muốn điều chỉnh và chỉ vào bản đồ.

Game Details

Game Anh Hùng Online 2012

Bạn hãy bấm chọn New game, click continue cho hết các dòng giới thiệu đầu tiên, sau đó sẽ xuất hiện một bản đồ bao gồm các level. Bạn chọn “Arrange” để chọn các đơn vị quân , kéo chuột vào các hình nhân vật theo hướng dẫn. Màn mở đầu phải chơi 2 loại quân 1 tướng + 1o binh.
Bấm vào biểu tượng nháy nháy trên bản đồ. Sau đó các đơn vị quân sẽ lần lượt xuất hiện, bạn chỉ có thể có 1 tướng, còn nếu lính chết máy sẽ tự động bổ sung
Di chuyển và tiêu diệt bằng cách click 2 lần vào từng đơn vị quân bạn muốn điều chỉnh và chỉ vào bản đồ.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

wpDiscuz