Sử dụng chuột để điều chỉnh hướng đi của trái bóng, bạn có nhiệm vụ dùng bóng màu bắn hết chuỗi bóng đang từ từ trượt xuống. Cứ 3 bóng cùng màu liền nhau sẽ cho bạn ghi điểm nhé !

Bình luận