Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt toàn bộ đội quân gà xâm lược.
Sử dụng chuột để di chuyển và tấn công.

Game Hay

choi game ban ga, ban ga, tro choi ban ga

Bình luận