Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt toàn bộ đội quân gà xâm lược.
Sử dụng chuột để di chuyển và tấn công.

Game Hay

game ban ga, choi game ban ga, tro choi ban ga, ban ga, choi ban ga, tai game ban ga, gamebanga, game ban vit, game ban chim, choi ban vit

Bình luận