Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt toàn bộ đội quân gà xâm lược.
Sử dụng chuột để di chuyển và tấn công.

Bình luận
Wordpress SEO Plugin by SEOPressor