Bấm chuột trái để bắn, phím space để nạp đạn

Bình luận