Người 1: Bấm phím Mũi tên để di chuyển Space để nhả BOM.
Người 2: Bấm phím A, S, W, F để di chuyển, Enter để nhả BOM

Bình luận
Wordpress SEO Plugin by SEOPressor