Sử dụng chuột để di chuyển,khi muốn chinh phục 1 bạn nam hãy giữ chuột vào mắt bạn nam đây, còn khi chiến đấu với các bạn nữ để giành giật các bạn nam thì hãy nháy chuột nhiều vào

Bình luận