- Dùng chuột click vào những bộ quần áo và phụ kiện mà bạn thích
– click vào “Show” để hoàn tất
– Click “Reset” để chơi lại

Bình luận
Wordpress SEO Plugin by SEOPressor