Thể hiện sự tính toán chặt chẽ trong chiến thuật tấn công hay bảo vệ vùng đất
Bạn có thể dùng chuột xây 4 loại trụ đầu tiên : Cung thủ , Pháo , Phép , Lính .
Bạn nên chú ý đến trụ Lính : nó không đánh xa mà khi xây ra nó tạo ra lính nhằm chặn các con quái đánh nhà bạn thay vì chạy đến đích. Bạn cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của các dân làng gần đó bàn Skill của chính bạn
Game load chậm nhưng rất hay!

Bình luận