Dùng chuột click vào các vị khách vào cửa hàng
Click vào các ô màu sơn móng tay, để vài phút cho khô sai đó trang trí theo ý của bạn
Click tiền để lấy tiền về.
Game không những thể hiện khả năng thẩm mỹ mà còn thể hiện tài quản lý của bạn. Hãy làm cho các vị khách hài lòng nhé.

Bình luận