Hướng dẫn chơi có trong game
Người 1: Dùng các phím A,S,D,W để di chuyển và phím J,K,L,U,O,I để triển khai các đòn tấn công
Người 2 : Dùng các phím mũi tên đẻ di chuyển, phím số 1,2,3,4,5,6 để triển khai các đòn tấn công
Chọn chế độ:
Single Player : 1 người đấu với máy
Multi – player: 2 người đấu với nhau

Bình luận
Wordpress SEO Plugin by SEOPressor