Bạn có thể chơi chế độ 1 người chơi hoặc 2 người chơi, dùng 4 nút di chuyển để điều khiển, nếu đua xe 2 người chơi thì bạn sử dụng thêm 4 phím A,S,D,W để di chuyển

Bình luận
Wordpress SEO Plugin by SEOPressor