Game Cực Hài Hước Những Cũng Rất Cần Tư Duy Kĩ Để Cứu Bầy Cừu Khỏi Vùng Đất Cũ

Sử dụng các phím Mũi tên hoặc A, W, S, D để di chuyển
Bấm phím Space hoặc để nhảy và húc
Sử dụng các phím số 1, 2, 3 để chọn các chú cừu.
Lưu ý : các chú có thể nhảy lên nhau, đẩy lẫn nhau để có thể tới đích

Bình luận
Wordpress SEO Plugin by SEOPressor