- Bấm vào nút đỏ của từ “EAT IT”

- Sử dụng chuột để di chuyển và đánh vào những con gián chồi lên

Game Hay

game meo oggy bat gian, tro choi meo oggy, choi game meo oggy bat gian, meo oggy nhân 2, yhs-01

Bình luận