- Bấm vào nút đỏ của từ “EAT IT”

- Sử dụng chuột để di chuyển và đánh vào những con gián chồi lên

Game Hay

ôggy và những chú dán game

Bình luận