- Bấm vào nút đỏ của từ “EAT IT”
- Sử dụng chuột để di chuyển và đánh vào những con gián chồi lên

Game Hay

game meo oggy, meo oggy, game thoi trang meo oggy, gane meo Ogy

Bình luận