- Bấm vào nút đỏ của từ “EAT IT”
- Sử dụng chuột để di chuyển và đánh vào những con gián chồi lên

Game Hay

game dua xe meo oggy, Games meo

Bình luận