- Bấm vào nút đỏ của từ “EAT IT”
– Sử dụng chuột để di chuyển và đánh vào những con gián chồi lên

Game Hay

game dua xe meo oggy, Games meo, meo oggy

Bình luận