Di chuyển, cúi người và nhảy bằng các phím mũi tên. Nhấn “A” để húc, “S” để đánh tay không, “D” để đánh bằng gậy và “W” để bắn súng. Khi thanh “Rage” màu đỏ đầy, biểu hiện bằng ngọn lửa bao quanh người, người que có thể sử dụng đòn đánh đặc biệt bằng cách nhấn “R”. Ăn tiền vàng và các bịch màu xanh để có thêm điểm và hồi máu

Bình luận
Wordpress SEO Plugin by SEOPressor