Bạn sẽ không thể đi xuyên qua các bụi cây hay bức tường nên phải khéo léo lựa đường đi bằng cách dùng các phím mũi tên và phím cách đẻ bắn. Chỉ bắn được một lần nên bạn phải tiết kiệm lần bắn của mình

Bình luận
Wordpress SEO Plugin by SEOPressor