Nhiệm vụ của bạn là bố trí lực lượng phòng thủ thật vững chắc trước khi quân địch tấn công.
Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.

Game Hay

game phong thu lo cot, tai game xay lo cot, game xây lô cốt phòng thủ, tai game lo cot, game lô cốt, Game dat locot, tai game dat lo cot, tai gAme locot, Tai game phong thu lo cot, game xay dung lo cot phong thu

Bình luận