Di chuột để chú rồng di chuyển
Bấm chuột trái để bắn
Bấm phím Shift để tăng tốc độ bay
Mỗi khi bắn được nhiều, bạn sẽ được thưởng thêm các tính năng mới

Bình luận
Wordpress SEO Plugin by SEOPressor