Nằm trong chuỗi game siêu nhân bắn nhau, game siêu nhân cuồng phong, game siêu nhân gao, game siêu nhân bắn cung sẽ giúp bạn thể hiện tài thiện xạ của mình. Hãy dùng chuột kéo vào cánh cung vào mục tiêu đà dài và thả chuột , một một tiêu đã bị tiêu diệt. Hãy bắt đầu thôi!

Bình luận