Dùng các phím mũi tên để di chuyển
A, S, D để đánh

Bình luận