Menu

QUA SÔNG

Fullscreen
Light Switch
0%
Chiến Nuôn Nào ^^
Chỉ được 2 người trên 1 chiếc thuyền.Chỉ 3 người mới biết chèo: Bố, mẹ và cảnh sát.Bố: Không được ở lại hoặc đi cùng thuyền với con gái mà không có mẹ. Mẹ: Không được ở lại hoặc đi cùng thuyền với con trai mà không có bố.Trộm không được ở lại với bất kỳ thành viên trong gia đình nào nếu không có cảnh sát. Bắt buộc phải có cảnh sát ở cùng hoặc đi cùng

Game Details

QUA SÔNG

Qua sông dựng lên bối cảnh như sau: một nhóm người cần qua con sông sâu không cầu mà chỉ có một chiếc thuyền. Tuy nhiên chiếc thuyền quá nhỏ nên mỗi lần chỉ chở được 2 người qua sông. Cần một sự hỗ trợ không nhỏ của bạn để đưa nhóm người này qua sông đấy!
Biết rằng nhóm người cần qua sông bao gồm: Một gia đình gốm bố mẹ, 2 con trai và 2 con gái; ngoài ra còn 1 cảnh sát đang áp giải 1 tên tội phạm (tổng cộng 8 người)

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

wpDiscuz