- Lựa chọn nhân vật yêu thích
– Sử dụng mũi tên để di chuyển, nhảy, phím Space để tấn công

Bình luận
Wordpress SEO Plugin by SEOPressor